News

Hanoi Taiwan Education Center Held New Student Orientation on July 10 and Aug. 24

2018/07/10

[Forward Information]

Hanoi Taiwan Education Center Held New Student Orientation on July 10 and Aug. 24.

ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO TRƯỚC THỀM DU HỌC ĐÀI LOAN 2018

【Đơn vị tổ chức】舉辦單位
Trung tâm Giáo dục Đài Loan tại Hà Nội河內台灣教育中心

Thời gian tổ chức: 
+ Lần thứ nhất: 10/7/2018 (14h - 16h);
+ Lần thứ hai: 24/8/2018 (9h - 11h).
Địa điểm tổ chức:
Phòng 307 nhà E, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội)
Liên hệ:
+ Điện thoai: 024-3858 0808
+ Emai: tec-hn@ussh.edu.vn
+Fanpage: https://www.facebook.com/teic.hanoi.fans/
+Website: techanoi.edu.vn
Contact Person: Evelyn
eMail:evelyn@mail.dyu.edu.tw
TEL: +886-4-8511888 ext.1751

© Office of Foreign Affairs, Da-Yeh University. All rights reserved. Designed by DESIGNGOGO